Covid w Rudniku


Zapraszamy do obejrzenia COVID W RUDNIKU!


W tym roku w naszej szkole nie przygotowujemy tradycyjnych Jasełek, natomiast jesienią w krótkiej przerwie narodowej izolacji udało nam się przeprowadzić wspólne działanie. Zapraszamy do zapoznania się z nim! :-) Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają.
W projekcie „Covid w Rudniku” udokumentowaliśmy nasze doświadczenia z wiosennego okresu pandemii w 2020 r.
Reportaż powstał z wywiadów nagranych telefonem komórkowym przez uczniów Powszechnej Szkoły Podstawowej w Rudniku. Przeprowadzono 21 wywiadów, a w filmie pokazaliśmy najbardziej reprezentatywne wypowiedzi.
Z twórcami zespołu LUNATYP stworzyliśmy utwór muzyczny – COVID W RUDNIKU SONG. Film został zgłoszony do konkursu „Opowiedz jak” w projekcie o nazwie „COVID W RUDNIKU” w ramach Umowy nr 6/29/DL11-ODL/2020 o współpracy w realizacji projektu Działaj Lokalnie zawartej w dniu 03.08.2020 r. pomiędzy Ośrodkiem Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej, a Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik w Rudniku realizującym Projekt w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na mocy umowy zawartej z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.