Ubezpieczenia

Ubezpieczenie NNW dla wychowanków przedszkoli

Ubezpieczenie NNW dla uczniów szkoły


Warunki ubezpieczenia

Tabela uszczerbków lub uszkodzeń ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku


Zgłoś szkodę

Nr polisy dla przedszkola: 90000045496
Nr polisy dla szkoły: 90000045494